Veelgestelde vragen

Waar let de jury op in de beoordeling van mijn STEAM Cup Challenge-project?

De jury beoordeelt de projecten op een aantal punten, namelijk: omschrijving van het probleem waar een oplossing voor gezocht is, het onderzoek met uitleg hoe er tot de bedachte oplossing gekomen is, de beschrijving van het productieproces (met foto’s), de code, video over de werking van de oplossing, beschrijving van alle teamleden en de evaluatie; wat heeft het team geleerd van dit project. Daarnaast beoordeelt de jury het totale plaatje en kunnen er bonuspunten gegeven worden voor verrassende elementen in het project.

Natuurlijk houdt de jury ook rekening met de grootte van het team, het schoolniveau, de leeftijd van de leerlingen en de rol van de docent in het project.

Tijdens de Final Challenge, het finale-evenement, worden naast de hoofdprijs ook andere prijzen uitgereikt.

Wat bedoelen we met een team?

Met een team bedoelen we een klas leerlingen of een gedeelte van een klas. Het kan ook een groep leerlingen zijn die allemaal een bepaald keuzevak volgen of in een talentklas zitten (dit kunnen ook verschillende leerjaren zijn binnen de school) en die dan gezamenlijk meedoen aan de STEAM Cup Challenge. Voor een team heb je leerlingen nodig die het leuk vinden om te leren programmeren, maar ook leerlingen die graag een presentatie, prototype of  filmpjes/foto’s maken. Komt het team in de finale dan is er ook iemand nodig die het project presenteert. Zo kunnen leerlingen veel verschillende talenten in dit project kwijt.

Mogen we gebruik maken van een prototype of extra materiaal zoals Lego om onze oplossing te demonstreren?

Dat mag zeker, leuk zelfs! We dagen je uit om zo creatief mogelijk te zijn, haal alles maar uit de kast!

Er zit toch een enorm verschil tussen een brugklasser vmbo en een gymnasium 6 leerling. Hoe gaan jullie dat beoordelen?

Bij het jureren wordt er natuurlijk rekening gehouden met het niveau en de leeftijd van het deelnemende team.

Hoeveel tijd neemt de Challenge in beslag?

Dat verschilt per docent. De ene docent laat de leerlingen elke week werken met de Micro:bit en werkt met het team naar de opdracht toe, de andere docent gebruikt hiervoor een projectweek. Je bent helemaal vrij in de manier waarop jij de deelname aan de STEAM Cup Challenge aanpakt.

Hoeveel docenten mogen de training volgen?

Wil je deelnemen aan de STEAM Cup Challenge en neem je het volledige pakket af van € 695,=, dan zit hier een training voor één docent bij inbegrepen. Het is mogelijk een extra docent mee te nemen naar de training, kosten hiervoor zijn €395,-. Deze docent mag dan ook met een team meedoen aan de wedstrijd. Neem hierover contact op met Sandra Fiege.